logo

Monday 19th of February 2018

Follow Us

     

simplecaddy

Your cart is empty

Home

Algemeenheden

We verwachten van onze klanten dat ze de verkoopvoorwaarden aanvaarden bij bestelling.

Wij stellen alles in het werk om stipt en correct te leveren. Indien er onverwachte omstandigheden plaatsvinden die de levering in het gedrang brengen, behouden wij het recht de goederen na te leveren zonder enige vorm van schadevergoeding.

De onderstaande termijnen kunnen enkel gerespecteerd worden indien uw correspondentie ons bereikt via E-mail of fax. Omwille van de grote vertragingen per post, kunnen we niet garanderen dat uw bestelling snel verwerkt wordt.

 

Prijzen

In geval van prijsverschil zijn enkel de prijzen van kracht die in de meest recente catalogus vermeld staan.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

 

Handelskortingen

ErgoForm bvba kent volgende handelskortingen toe :

3 % vanaf € 2.500

5 % vanaf € 6.200

7 % vanaf € 12.400

 

Levering

De levertijd is minimum 2 weken en maximum 6 weken. De toegezegde leverdatum op de orderbevestiging is indicatief. Bij ontvangst van een ondertekende orderbevestiging en indien de goederen in stock zijn, wordt de best mogelijke levertermijn gegarandeerd. Indien we geen ondertekende orderbevestiging ontvangen binnen de termijn van 6 weken, wordt de maximale levertijd van 6 weken gevolgd en verklaart u zich akkoord met de orderbevestiging. Laattijdig levering kan geen aanleiding geven tot opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Leveringen in het buitenland: € 50.00

Leveringen binnen België: afhankelijk van het gewicht.

De levering dient bevestigd te worden d.m.v. een ondertekende leveringsbon waarna de factuur volgt. Indien wij geen klachten of opmerkingen, noch een ondertekende leveringsbon ontvangen binnen 7 dagen, accepteert u de levering en wordt de factuur opgemaakt.

 

 

Betalingsvoorwaarden

De normale betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

Betalingen binnen de 8 dagen geven recht op een disconto van 2%.

Alle betalingen dienen te gebeuren in EUR.

Betalingen kunnen per overschrijving gebeuren.

 

Klachten

De klachten betreffende de levering zullen enkel aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na de levering. Zo niet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.

Enkel artikelen die een duidelijke fabrieksfout vertonen zullen teruggenomen worden.

 

Geschillen

Bij niet- betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten. Indien wij dit wensen, kunnen wij alle overeenkomsten verbreken met een koper die niet of te laat betaalt.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Alle geschillen zullen behouden worden bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

 

ErgoForm is de oefenfirma van het VDAB Competentiecentrum in Antwerpen.
Al onze transacties zijn virtueel en niet rechtsgeldig.


Powered by Joomla!. Design by: theme joomla 2.5  Valid XHTML and CSS.